Demo CBR proefexamen Marifoon (Vaarbewijs4all)

9 juli 2020

Het betreft een officieel CBR DEMO examen Marifoon.

Totaal zijn het 30 vragen en je moet een score hebben van minimaal 55.

Succes Team Vaarbewijs

1. Het Nederlandse Basiscertificaat Marifonie geeft bevoegdheid tot het bedienen van VHF-installaties aan boord van?

2. Hoe lang is een bedieningscertificaat voor de Maritieme Radiocommunicatie geldig?

3. Mag men met een in Nederland afgegeven maritiem bedieningscertificaat de radio installatie aan boord van een buitenlands schip bedienen?

4. Een klein schip met marifoon nadert een blokgebied. Dient een klein schip zich te melden bij de desbetreffende verkeerscentrale?
5. Bij het naderen van een met een marifoon uitgeruste sluis?

6. Bij het naderen van een sluis die niet met een marifoon is uitgerust, luistert men bij voorkeur uit op?

7. Welk sein moet worden gebruikt als men in nood is en onmiddellijk hulp nodig heeft? 

8. Het noodsein geeft aan dat?

9. Wie geeft de opdracht tot het uitzenden van het noodsein?

10. Mag op de binnenwateren het noodsein worden uitgezonden bij 'man over boord'?

11. Men zendt met de VHF-portofoon en met de vast opgestelde VHF-installatie
allebei uit op hoog vermogen. Het bereik van de portofoon ten opzichte van de vast opgestelde VHF is?

12. Bij de opstelling van loodaccubatterijen aan boord is het van belang dat?

13. Welk gevaar dreigt bij loodaccubatterijen die worden opgeladen indien de
ruimte niet voldoende wordt geventileerd?

14. De loodaccubatterijen dienen in een goed geventileerde ruimte te staan, opdat?

15. Controle door het Agentschap Telecom vindt?

16. De tijdsaanduiding 171906UTC betekent in het maritieme radioverkeer?

17. Het uitvoeren van een testbericht mag niet op kanaal?

18. Het Nederlandse Basiscertificaat Marifonie is bestemd voor?

19. Aan boord van een verhuurd schip uitgerust met een marifoon ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de marifoon bij?

20. Onder ATIS verstaat men een?

21. Schepen die beschikken over een radar, zijn verplicht om?

22. Een scrambler is een?

23. Bij het passeren van bord B11 bij goed en slecht zicht geldt voor kleine schepen?

24. Varend met een klein schip op het Zuid-Hollandsch Diep is het gebruik van de marifoon, indien aanwezig?

25. De Centrale Meldpost IJsselmeer gebruikt kanaal?

26. Stormwaarschuwingen voor bijvoorbeeld Het IJsselmeer, worden door de kustwacht aangekondigd via marifoonkanaal?

27. Op vaarwegen zonder blokkanaal vindt het radioverkeer in principe plaats op kanaal?

28. Wat verstaan we onder intership-verkeer?

29. Kanalen 15 en 17 dienen voor intraship-verkeer. Wat wordt hiermee bedoeld?

30. Kanalen 10 en 13 mogen worden gebruikt voor?

31. Wil je nog iets kwijt over dit examen?


Naam E-mail